GENEL BİLGİLER

NEDEN GÜNEŞ ENERJİSİ ?

Artan dünya nüfusuna paralel olarak enerji ihtiyacı ve kullanımının da artması sonucu, dünya fosil enerji kaynakları    (kömür, petrol ve doğalgaz) hızla tükenmektedir. Aynı zamanda, bu enerji türleri yaydıkları aşırı CO2 emisyonu    nedeniyle iklim değişiklikleri ve küresel ısınmaya, dolayısıyla doğal su kaynaklarının da yok olmasına neden    olduklarından istenmeyen enerji türlerine dönüşmüşlerdir. Bu durum, son yıllarda, enerji ihtiyacının karşılanması için    güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi zorunlu hale getirmiştir.

TEMİZ VE SINIRSIZ ENERJİ

Bu yönelim doğrultusunda, son birkaç yılda dünyada, özellikle fotovoltaik panel teknolojisinde yaşanan hızlı gelişim ve buna paralel olarak güneş paneli fiyatlarındaki ciddi düşüşler ve eş zamanlı olarak Ülkemiz mevzuatında, güneş enerjisinden elde edilen elektriğin şebeke üzerinden kullanılmasına uygun düzenlemeler yapılması sonucu, özellikle güneş enerjisi cazip hale gelmiştir..

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ( 4 )
5346 10.05.2005 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun Son Hali
6353 04.07.2012 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Değişiklik
28433 06.10.2012 06/10/2012 tarihli ve 28433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı Anayasa Mahkemesi Kararı
28842 05.12.2013 2013/5625 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

PLANET ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş Adres: Esatpaşa mahallesi, Zahir sokak. No:10-A - Ataşehir - İSTANBUL Tel: 0216 314 1724-25 Faks: 0216 314 17 26 info@ planetenerji.com.tr